Speciaal onderwijs: Campus Simmerdyk

Odyssee biedt alle kinderen passend onderwijs. Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan kan hij of zij terecht bij een van de scholen op de Campus Simmerdyk. In de Campus zijn openbare scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkscholen. Het Expertisecentrum van Odyssee is ook gehuisvest in dit gebouw. Vanuit deze locatie kunnen kinderen vijf dagen per week op ontdekkingstocht.

Campus Simmerdyk heeft mogelijkheden voor allerlei activiteiten en voorzieningen, zoals sport, toneel, muziek en kooklessen. Zo kunnen leerlingen in een vertrouwde omgeving extra vaardigheden opdoen en zich ontwikkelen. De Campus werkt intensief samen met organisaties en instellingen in de regio, zoals Reik Naschoolse dagbehandeling en PIOS Studiebegeleiding.Dit schooljaar start ook de Tienerschool, innovatief onderwijs voor 10-14 jarigen, in dit gebouw.