Ziekmelden en verlofaanvragen

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan moet u ons vóór 08.15 uur bellen om uw kind af te melden. Is een kind zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen. Meer informatie en het aanvraagformulier voor bijzonder verlof staan op onze website of zijn te verkrijgen op school.