Voorschoolse- en naschoolse opvang

Op dit moment wordt er geen voor- of naschoolse opvang geboden op Master Sperkhem. Mocht u hier als ouder interesse voor hebben dan kunt u Stichting Kinderwoud benaderen en vragen naar de mogelijkheden voor het bieden van opvang.