Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

We doen ons best om uw kind optimaal onderwijs te geven. Ook houden we het welzijn van alle leerlingen zo goed mogelijk in de gaten. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Dan willen we heel graag met u in gesprek zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Heeft u een klacht over onze school? Dit kunt u het beste bespreken met de groepsleerkracht. Als u er samen niet uitkomt, luistert de locatie coördinator of directeur naar uw verhaal. Lukt het nog niet om een oplossing te vinden?

Dan hebben wij op onze school een contactpersoon die met u contactpersoon die met u meedenkt. Op Master Sperkhem is dat Marieke Kamminga. Zij kan u doorverwijzen naar de GGD-vertrouwenspersoon, mevr. Jose Nederhoed en eventueel naar de Landelijke Klachtencommissie.