Speerpunten 2018-2019

Het afgelopen jaar heeft het team deelgenomen aan een teamscholing op het gebied van het ' leren analyseren'. Door de toetsen en het gemaakte werk van kinderen zo goed mogelijk te analyseren kunnen we ons onderwijsaanbod voor leerlingen nog passender maken. Dit schooljaar gaan we verder met het doorontwikkeling van deze analyses.

Ook in 2017-2018 hebben we (net als het jaar daarvoor) boven het landelijk gemiddelde gescoord op de eindtoets. Hier zijn we natuurlijk heel erg trots op! Een speerpunt dit jaar blijft om deze lijn voort te zetten en de opbrengsten op een voldoende niveau te houden. Daarom gaan we kijken hoe we op een zo effectief mogelijke manier de leertijd kunnen inzetten en de vraag daarbij is : Hoe kunnen we kinderen die in een drie groepen combinatie bij elkaar zitten zo goed mogelijk onderwijs geven. Met begeleiding van Cedin op het gebied van 'Kansrijke combinatiegroepen' gaan we daar vorm aan geven.

We werken met een klein team waarbinnen een heleboel taken verdeeld moeten worden. De afgelopen jaren hebben we gezien dat zo'n klein team erg veel kan bereiken. Echter moeten we daarbij ons taakbeleid niet uit het oog verliezen en ervoor waken dat de taakbelasting voor leerkrachten niet te hoog wordt. Een speerpunt is dan ook om te blijven kijken waar we de samenwerking kunnen zoeken met b.v. ouders. Waar kunnen zij een rol spelen binnen de school en waar kunnen we elkaar versterken.