Passend onderwijs

Vanaf het moment dat uw kind naar school gaat, volgen wij de ontwikkeling en prestaties. Hiervoor gebruiken we onder meer groepsplannen, individuele plannen (IOP) observaties, toetsen en het door leerlingen gemaakte werk. De leerkracht zet deze belangrijke informatie in het Leerlingvolgsysteem.

Sommige leerlingen hebben extra aandacht en zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat ze heel snel door de lesstof gaan, juist wat achterblijven of andere problemen hebben. De leerkrachten houden dit goed in de gaten. Alle leerlingen worden besproken met de intern begeleider. Zijn er zorgen over een leerling? Leerkracht en intern begeleider bespreken dan (samen met ouders) welke ondersteuning nodig is. Ook kan de leerling in het bovenschool Zorg en Advies Team besproken worden. In dit team werken we samen met onder meer GGD, het gebiedsteam van de gemeente met o.a. maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, een orthopedagoog en andere deskundigen.