Ons aanbod

Master Sperkhem biedt van 08.30 tot 14.30 uur onderwijs. We werken met moderne onderwijsvormen, zoals digitale schoolborden en digitale lesstof die kinderen kunnen verwerken op een iPad. De jongste kinderen maken spelenderwijs kennis met taal, rekenen, beweging, expressie en sociale vaardigheden. In een veilige sfeer geven we veel aandacht aan het individuele kind en de omgang met elkaar. Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen

lees-, taal- en rekenonderwijs inclusief schrijven; de zogenoemde basisvaardigheden. We geven ook les in de Engelse taal. Daarnaast bieden we wereld oriënterende vakken (zoals aardrijkskunde en geschiedenis), kunst en cultuur (zoals handvaardigheid en muziek), en bewegingsonderwijs (gymnastiek). We geven veel aandacht aan de zelfredzaamheid van leerlingen (bijvoorbeeld veilig in het verkeer) en aan actief burgerschap (normen en waarden, samenleven met anderen). Vanaf groep 1/2 wordt er in alle groepen Engels gegeven. De groepen 7 en 8 kunnen ook godsdienstles en humanistisch vormingsonderwijs volgen