Zin om na schooltijd deel te nemen aan het naschoolse sportaanbod?

Dit schooljaar wordt er nog 3x een gratis acro gymles verzorgd. Na schooltijd kunnen de kinderen die gaan meedoen op school blijven en krijgen, voordat we beginnen, een glas limonade en een koekje. Graag sportkleding meenemen! Wil u zoon of dochter meedoen dan graag even opgeven bij de leerkracht.