Route 8

Voor de meivakantie hebben alle leerlingen deelgenomen aan de eindtoets ROUTE 8. Een adaptieve toets die een goed beeld geeft van het te kiezen niveau voor het Voortgezet Onderwijs. De kinderen hebben inmiddels de einduitslag van deze toets meegekregen. Alle kinderen hadden voorafgaande aan deze eindtoets al een advies voor het Voortgezet Onderwijs van de leerkracht ontvangen. N.a.v. een hogere score op deze eindtoets hebben we van een paar kinderen het gegeven advies, in overleg met de ouders, heroverwogen en aangepast.