Visie van onze school

Kinderen moeten goed in hun vel zitten, zich veilig voelen op onze school. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotionele welbevinden van kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht. Vanuit het plezier in het werken en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen zich.

 

Op Master Sperkhem helpen we leerlingen bij het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden die ze in de toekomst nodig zullen hebben. We leren vooral door te doen, te ervaren, en te beleven. Wij vinden daarbij samenwerking, samen dingen ondernemen, saamhorigheid en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de omgeving van belang. Daarnaast vinden we zelfstandigheid en een kritische blik naar jezelf en de wereld waarin je leeft erg belangrijk net als op een respectvolle manier omgaan met medeleerlingen, leerkrachten, ouders en materialen. Onze school is een plek waar de kinderen zich ontwikkelen, uiten en fouten mogen maken, maar waar ook eisen worden gesteld. Voor de ontwikkeling van kinderen vinden wij ouderbetrokkenheid bij onze school van essentieel belang.

 

Ieder kind heeft unieke talenten en mogelijkheden. En ieder kind is anders. Master Sperkhem geeft de juiste aandacht en ondersteuning aan elke leerling. We sluiten aan bij wat een kind nodig heeft, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Dit noemen we ‘zorg in het hart van de school’. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Het betekent dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften en interesses van kinderen en rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Kinderen worden niet afgestemd op het onderwijs, maar wij streven naar afstemming van ons onderwijsaanbod op de kinderen.

 

Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!