Integrale kindcentra

Alle Odysseescholen hebben zich ontwikkeld tot educatief kindcentrum. Leerlingen krijgen hier vijf dagen per week een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang en activiteiten. In het educatief kindcentrum werken we onder meer samen met kinderopvang, sportclubs en culturele organisaties. Kinderen kunnen van 07.00 tot 19.00 uur bij ons terecht.

 

We hebben continu aandacht voor de doorgaande ontwikkeling en leerlijn van ieder kind. Elke leerling krijgt maatwerk: onderwijs dat perfect aansluit bij de eigen mogelijkheden en talenten, soepele afstemming tussen onderwijs en opvang én snelle hulp als het nodig is.

 

Lestijden

De meeste Odysseescholen werken met een ‘vijf gelijke dagen’ model: de lestijden zijn alle dagen gelijk, ook op woensdag. Kinderen gaan van 08.30 tot 14.15 uur naar school. Leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vanaf 12:00 uur vrij. Alle kinderen lunchen samen met de leerkracht. Na schooltijd kunnen kinderen naar huis of in het educatief kindcentrum blijven. We bieden verschillende mogelijkheden wat betreft opvang voor en na schooltijd.

 

Een educatief kindcentrum met continurooster heeft verschillende voordelen, zoals:

  • De schooldag wordt niet meer onderbroken. Er ontstaat meer rust, op school en thuis;
  • We kunnen nog beter een doorgaande schoollijn voor ieder kind realiseren;
  • Uit onderzoek blijkt dat een continurooster goed past bij het dagritme van kinderen;
  • Samen lunchen vergroot de saamhorigheid tussen kinderen;
  • Werkende ouders hoeven hun kind(eren) niet meer op te vangen tussen de middag.

 

Activiteiten voor en na schooltijd

Kinderen kunnen dus vanaf. 07.00 uur en na schooltijd vanaf 14.15 uur ook terecht bij ons educatief kindcentrum. We werken hiervoor samen met diverse kinderopvangorganisaties en sportverenigingen.

Kinderen mogen tijdens deze uren zelf kiezen uit sportieve en culturele activiteiten. Leerlingen die niet structureel gebruik maken van de opvang, kunnen ook meedoen.